I-Aid är en politiskt och religiöst obunden organisation som hjälper utsatta och föräldralösa barn samt kastlösa fattiga kvinnor i Indien genom fadderverksamhet och donationer.

Bli fadder nu

Aktuellt

Läs här om våra senaste projekt och nyheter

Här kommer en hälsning full av skratt från Jaipur i Indien! I-Aids styrelsemedlem Jaana Hirsikangas var på besök i början av maj och hälsade på barnen i barnhemmen och utbildningsprogrammets kvinnor - och såklart partnerorganisationen I-...
Så här kan det se ut i ett av Jaipurs slumområden Chetna Bast med 1700 invånare. Månadslönen i de här familjerna med i medeltal åtta personer är under 30 euro. I slummen får de vatten en timme per dag, det finns inga offentliga hälsov...
I år har det för första gången någonsin firats bröllop i hemmen då tre 20-åringar gift sig med samåriga unga män från närområdena. Flickorna är väldigt glada över sina nya liv. De är ännu också i...

Bakgrund

I-Aid grundades av Sabina Bergholm år 2004 efter att hon hade vistats fem månader som volontär i Indien och arbetat med gatubarn och barnhemsbarnen. Barnhemmet hon jobbade på hotades av stängning, så hon bestämde sig för att göra vad hon kunde för att hjälpa. När hon återvände till Finland grundade Sabina I-Aid för att samla in medel så att barnen skulle få behålla sitt hem.

Då var målet att rädda barnhemmet och garantera tryggheten för de 25 barn som levde i där. Men under de tio år som gått har I-Aid tack vare generösa faddrar och donationer i Finland kunnat utvidga verksamheten och erbjuder idag hem och utbildning åt närmare 100 barn. I-India har till och med kunnat öppna nya barnhem. Sabina är fortfarande I-Aids ordförande och drivande kraft.

I-Aid

I-Aid är en politiskt och religiöst obunden organisation

Organisationen I-Aid

I-Aid är en speciell organisation eftersom alla som arbetar för organisationen gör det frivilligt utan ersättning, till exempel bokförare, IT-experter, projektledare och informatörer. Därför kan nästan alla medel som samlas in skickas direkt till de hjälpbehövande. År 2013 användes 98.5 % av understödet till barnen i Indien. Som jämförelse kan nämnas att de flesta finländska organisationerna använder 15–25 procent till administrationskostnader i hemlandet.

I-Aids partnerorganisation den lokala organisationen I-India genomför de projekt och upprätthåller de barnhem som får understöd av I-Aid.  Sabina Bergholm har tät kontakt med och ett nära förhållande till I-Indias personal. I-Aids verksamhet går ut på 1) medelanskaffning, att hitta nya faddrar och donatorer och 2) att sprida information om gatubarns och utsatta kvinnors situation i Indien. Det sker genom besök och föreläsningar för intresserade föreningar och grupper.

Barnhemmen finansieras genom medelanskaffning, 95 procent av intäkterna kommer från  privatpersoner som betalar regelbundna fadderunderstöd. Projektet Gudri för att utbilda kvinnor i slummen får 85 procent av sin finansiering av Finlands utrikesministerium. Resten samlas in genom donationer av privatpersoner och företag. 

Vill du höra mera om I-Aid och verksamheten?

Ordförande Sabina Bergholm kommer gärna till föreningsmöten, skolor och arbetsplatser och berättar om barnens ställning i Indien och om I-Aids och I-Indiens arbete för att hjälpa dem.

I-Aid ordnar träffar för sina faddrar med föredrag och möjlighet att träffa Sabina och andra aktiva. Då kan också den som inte ännu är fadder, men kanske skulle vilja bli det, komma och bekanta sig med verksamheten och olika stödformer.