Kontaktuppgifter

I-Aid r.f.

Adress: Dunungens väg 4 A 8, 00820 Helsingfors

E-post: sabina.bergholm(at)i-aid.org

Tfn: +350 44 541 87 56

Bankkontakt:
Ålandsbanken
660100-03092855
IBAN: FI08 6601 0003 0928 55
SWIFT/BIC: AABAFI22

Insamlingslov nummer:
POL-2014-8934

Styrelse 2015:

Sabina Bergholm, ordförande
Pia Öhman
Jaana Hirsikangas
Laura Mattsson
Jani Marjanen (suppleant)

Länkar

Goda gåvor
I-India
Facebook
Ladli