Barnhemmen

Barnen som I-Aid hjälper har ett hårt förflutet. De kommer från extremt fattiga förhållanden och har tidigare bott i slummen eller på gatan. De har överlevt genom att tigga och samla skräp. Många av dem har blivit sexuellt utnyttjade, varit prostituerade eller blivit utnyttjade som barnarbetskraft.

I-Aid finansierar två flickbarnhem och ett barnhem för pojkar. Atmosfären i hemmen är varm och de som bor och jobbar i hemmen är som en stor familj som hjälper och tar hand om varandra. De flesta barnen går i skola. De som inte vill eller kan gå i skola, till exempel för att de är för gamla, erbjuds hantverksutbildning och basundervisning i att skriva och räkna.

Hantverksutbildningen sker genom I-Indias Ladli-projekt. Det är viktigt för I-Aid att barnen får en bra grundutbildning, god psykisk och fysisk vård samt kärleksfull omsorg. I barnhemmen finns anställda lärare och tutorer som stöder barnens skolgång. Barnen har också tillgång till psykologer och professionell vårdpersonal vid behov. 

Ganga

Flickbarnhemmet Ganga består av två närliggande hus, Stora Ganga med ca 60 barn och lilla Ganga med 25 barn. I-India har haft flickbarnhem sedan år 2002 och I-Aid har finansierat verksamheten sedan 2004. De yngsta barnen är 3 och de äldsta 18 år.

Utbildningen prioriteras högt och de allra flesta barnen går i skola. I hemmen finns även anställda lärare och tutorer för att stödja barnens skolgång. Det hårda arbetet ger goda resultat, barnen har i allmänhet väldigt goda skolvitsord. De äldre barnen förs och hämtas med buss till en privatskola 15 minuter från hemmet, medan de yngre barnen går i den närliggande privatskolan.

Barn som redan är tonåringar när de kommer till barnhemmet och är för gamla för att börja vanlig skola eller de som har en funktionsnedsättning eller av någon orsak är traumatiserade av tidigare negativa skolupplevelser, erbjuds yrkesutbildning som alternativ. I hantverksskolan Ladli lär sig flickorna många olika tekniker att tillverka smycken och dekorationskort. De har också ett par timmar skola per dag där de lär sig läsa, skriva och räkna.

Vardagen i hemmen fungerar som i indiska familjer där alla bidrar med att städa och tvätta sina egna kläder. De äldre barnen tar hand om de yngre, hjälper dem att göra sig färdiga till skolan och tröstar dem när de är ledsna. I hemmen bor även biologiska syskon som självklart tar hand om varandra.

Då läxorna är lästa har barnen fritid och leker gärna både i grupp på gården eller med hemmets gemensamma leksaker och pysselmaterial. Alla högtider firas på traditionellt indiskt vis med fest och mat. Då brukar ofta alla barn från de olika barnhemmen samlas och fira ihop. Släktingar till barnen som upprätthålla kontakten brukar få delta i högtiderna ifall barnen vill det. Det är viktigt för barnen att upprätthålla kontakten till släkt och familj, även om familjen på grund av fattigdom inte alltid kan försörja dem.

Pojkhemmen Child Inn och Jhag

I-Aid understöder ungefär 25 pojkars liv och utbildning. De bor i två olika hem: Child Inn, som är I-Indias första barnhem, och några i den nybyggda byn Jhag, 40 minuter utanför Jaipur.

Pojkarna är mellan 5 och 18 år och de flesta går i skola. Bara några pojkar har valt att enbart gå yrkesutbildningen Ladli i samma byggnad som barnhemmen. Där utbildas de till skräddare. Pojkarna får också lära sig att använda datorer.

De äldre pojkarna får röra sig fritt utanför hemmet (det får inte flickor på grund av risken att de blir utnyttjade eller rentav stulna för försäljning/trafficking) och en del av dem arbetar vid sidan av studierna, till exempel med att reparera motorcyklar och cyklar i verkstäder nära hemmet.

De flesta äldre pojkarna går Ladli under kvällarna efter skolan eftersom de gärna

vill få ett yrke vid sidan av skolgången.

Vardagen i hemmen fungerar som i indiska familjer där alla bidrar med att städa och tvätta sina egna kläder. De äldre barnen tar hand om de yngre, hjälper dem att göra sig färdiga till skolan och tröstar dem när de är ledsna. I hemmen bor även biologiska syskon som självklart tar hand om varandra.

I samband med Child Inn finns en hälsostation, ett tillfälligt stödboende för barn och en ambulansservice för gatubarn. 

När barnen blir myndiga

Många av barnen har redan blivit myndiga och flyttat ut ur hemmen. Vissa har fortsatt att studera och andra har fått jobb. I-India låter barnen bo kvar på barnhemmen tills de kan grunda ett eget hem. Många faddrar har också fortsatt att understöda ”sitt” barns fortsatta studier och liv som myndig.