Lastenkodit

I-Aidin auttamilla lapsilla on rankka tausta. He tulevat äärimmäisen köyhistä olosuhteista ja ovat aiemmin asuneet slummeissa tai kadulla. Lapset ovat selviytyneet kerjäämällä, keräämällä roskia ja tekemällä töitä, esimerkiksi kotiapulaisina. Monia on käytetty seksuaalisesti hyväksi, osa on joutunut prostituution uhriksi tai hyväksikäytetty lapsityövoimana.

I-Aid rahoittaa kahta lastenkotia tytöille ja yhtä pojille. Tunnelma kodeissa on lämmin ja kotien asukkaat ja henkilökunta ovat kuin suuri perhe, jossa kaikki osallistuvat kodin tehtäviin ja pitävät huolta toisistaan.

Suurin osa lapsista käy koulua. Lapset, jotka eivät halua tai voi käydä koulua, koska ovat esimerkiksi liian vanhoja, saavat mahdollisuuden käsityökoulutukseen sekä perusoppia luku- ja kirjoitustaidossa.

Käsityökoulutusta annetaan I-Indian Ladli-projektissa. I-AIdille on tärkeää, että lapset saavat hyvän peruskoulutuksen, hyvää fyysistä ja psyykkistä hoitoa sekä välittävää huolenpitoa. Lastenkodeissa on opettajia ja tutoreita, jotka tukevat lasten koulunkäyntiä. Lapsilla on mahdollisuus saada psyykkistä ja erityissairaanhoitoa tarvittaessa. 

Ganga

Tyttöjenkoti Ganga koostuu kahdesta toisiaan lähellä olevasta lastenkodista: Isossa Gangassa asuu noin 60 tyttöä ja Pikku Gangassa 25 tytöä. I-India on ylläpitänyt tyttöjenkoteja vuodesta 2002 ja I-Aid on rahoittanut toimintaa vuodesta 2004. Nuorimmat ovat 3-vuotiaita ja vanhimmat 18-vuotiaita.

Koulutuksen merkitys lastenkodeissa on erityisen tärkeä ja suurin osa lapsista käykin koulua. Lastenkodeissa on palkattuja opettajia ja tutoreita tukemassa lasten koulunkäyntiä. Kova työ on tuottanut tulosta ja lapset saavatkin yleisesti ottaen hyviä kouluarvosanoja. Vanhemmat lapset viedään aamuisin bussilla yksityiskouluun 15 minuttin ajomatkan päähän kodista. Nuoremmat lapset käyvät yksityistä lähikoulua.

Teini-iässä lastenkotiin saapuvat nuoret ovat liian vanhoja aloittaakseen peruskoulun. Heille ja niille lapsille, joilla on jonkinlainen henkinen tai fyysinen vamma, on tarjolla ammattikoulutusta. Ladli-ammattikoulussa tytöt oppivat erilaisia korunvalmistustekniikoita, koristeellisten korttien tekoa sekä kirjoitus- ja lukutaitoa.

Arki kodeissa on samankaltaista kuin intialaisissa perheissä yleensä; kaikki osallistuvat siivoukseen ja pesevät omat vaatteensa. Vanhemmat lapset pitävät huolta nuoremmista auttamalla pukeutumisessa, hiustenlaitossa ja lohduttavat surun hetkellä. Lastenkodeissa asuu myös biologisia sisarruksia, jotka huolehtivat toinen toisistaan.

Läksyjen teon jälkeen lapsilla on vapaa-aikaa. Tuolloin lapset leikkivät ja pelailevat pihalla sekä askartelevat ja piirtävät sisätiloissa. Välillä lapset katselevat elokuvia ja innokkaasti opettelevat kaikki intialaisten Bollywood-elokuvien tanssiaskeleita ulkoa. Tanssiminen onkin koko kodin yhteinen harrastus johon kaikenikäiset osallistuvat. Juhlapyhät vietetään aina perinteisin intialaisin menoin juhlien ja ruokaillen. Silloin kaikkien lastenkotien lapset tulevat yhteen ja viettävät päivää yhdessä juhlien. Osa lapsista on edelleen yhteydessä omiin sukulaisiinsa ja tapaa heitä juhlapyhinä. Yhteydenpito on tärkeää lapsille, vaikka perhe olisikin liian köyhä huolehtiakseen lapsesta.

Poikien kodit Child Inn ja Jhag

I-Aid tukee noin 25 poikaa ja heidän opiskeluaan. He asuvat kahdessa eri lastenkodissa: Child Innissä, joka on I-Indian ensimmäinen lastenkoti sekä Jhag, joka sijaistsee noin 40 minuuttin ajon päässä Jaipurin maaseudulla. Jhagin kylä on I-Indian uusin ja isoin kyläkokonaisuus, josta on lastenkoti, ammattikoulu, terveyskeskus ja koulu niin lastenkodin lapsille kuin alueen köyhille kyläläisillekin.

Pojat ovat 5 - 18-vuotiaita ja suurin osa heistä käy koulua. Muutama pojista käy Ladli-ammattikoulua, jossa he opiskelevat räätäleiksi. Ladli sijaitsee samassa rakennuksessa kuin Child Inn lastenkoti. Monet vanhemmista pojista käyvät Ladlissa koulupäivän päätyttyä. He ovat innoissaan saadessaan peruskouluopintojen rinnalla myös ammattiopintoja. Pojille annetaan myös opetusta tietekoneen käytössä.

Vanhemmat pojat saavat liikkua vapaasti kodin ulkopuolella, mikä ei ole mahdollista tytöille, jotka ovat suuressa riskissä tulla hyväksikäytetyiksi tai jopa joutua ihmiskaupan uhreiksi.

Osa pojista tekee jo töitä opiskeluiden ohella, esimerkiksi pyöräkorjaajina korjaamoissa kodin lähettyvillä.

Child Innin yhteydessä toimii pieni terveyskeskus, hätämajoituskeskus lyhytaikaiseen sijoitukseen, puhelinpalvelu hädässä oleville lapsille sekä ambulanssi ja ensiapupalvelu katulapsille. I-India vastaa kaikista näistä toiminnoista.

Kun lapsista tulee täysi-ikäisiä

Monet lapsista ovat jo kuluneiden vuosien aikana täysi-ikäistyneet ja muuttaneet ulos lastenkodeista. Osa on jatkanut opiskelua, toiset ovat saanneet töitä. Muutama tytöistä on mennyt naimisiin. Lapset saavat halutessaan jäädä asumaan I-Aidin lastenkoteihin niin pitkäksi aikaa kunnes pystyvät itsenäisesti hankkimaan toimeentulonsa tai kunnes perustavat oman perheen. Poikien on helpompaa löytää töitä ja muita asumismahdollisuuksia kuin tyttöjen. Monet kummit ovat jatkaneet kummilapsensa koulutuksen ja elintason tukemista täyikäistymisen jälkeenkin.