Gudri –
yrittäjäkoulutus naisille

Vuonna 2014 I-Aid käynnisti uuden toimintamuodon yhteistyössä I-Indian kanssa. Suomen ulkoasiainministeriön tuella 300 köyhää ja syrjäytynyttä naista tulee saamaan käsityö- ja yrittäjyyskoulutusta kolmen vuoden kuluessa. Kun naiset ovat päättäneet 11 kuukautta kestävän koulutuksen, heillä on mahdollisuus toimeentuloon ja ihmisarvoisempaan elämään. He voivat halutessaan liittyä omissa slummeissaan osuuskuntaan ja säästöryhmiin, joiden kautta he voivat myydä tekemiään käsitöitä ja saada tukea yrittäjyyteen.

Projekti rahoitetaan 85-prosenttisesti Ulkoasianministeriön tuella. Loput kerätään lahjoituksilla.

Keväällä 2014 käynnistettiin koulutus ensimmäiselle sadan hengen naisryhmälle kahdella eri slummialueella Jaipurissa Pohjois-Intiassa. Koulutukseen osallistuvat naiset ja tytöt (yli 16-vuotiaat) tulevat kuudelta eri slummialueelta. He ovat kaikki köyhiä ja marginalisoituneita yhteiskunnassa ja elävät köyhyysrajan alapuolella. Koulutuksen myötä tavoite on, että naisista tulee taloudellisesti sitoutumattomia itsenäisiä kansalaisia, jotka pystyvät hankkimaan toimeentulonsa yrittäjyyden kautta.

Koulutus kestää vuoden ja sisältää käsityömenetelmiä (Gudri-käsityömenetelmiä), yrittäjyys- ja johtajakoulutusta, taloustietoa ja tietoutta ihmisoikeuksista sekä naisten oikeuksista. Naisille opetetaan myös kirjoitus- ja lukutaitoa. Näillä tiedoilla naiset pääsevät käynnistämään omia pienyrityksiään. He voivat halutessaan liittyä yhteiseen yhdyskuntaan tai säästöryhmiin, jonka kautta omien tuotteiden myynti helpottuu. He voivat saada pienlainoja säästöryhmien kautta ja heitä tuetaan yrittäjyydessä myös koulutuksen päättymisen jälkeen. Asiantuntijat, I-Indian henkilökunta varmistaa että omistajuus ja toiminnan kontrolli säästöryhmissä pysyy naisilla.

Naisilla on keskeinen asema yhteisöjen taloudellisessa ja yleisessä kehityksessä. Yrittäjäkoulutus Gudrin perimmäinen tarkoitus on taistella vastaan sukupuolesta johtuvaa sosiaalista ja taloudellista syrjintää, jota projektin naiset kokevat jokapäiväisessä elämässään. Kun koulutetaan naisia, koulutetaan koko kylää, koska naiset sijoittavat lähes aina tulonsa lasten koulutukseen, ruokaan, terveyteen ja parempaan elämään koko perheelle.

Kastittomien naisten ja alempien kastiluokkien asema Intiassa on hyvin huono. Tärkeä osa koulutusta on opettaa naisia tuntemaan yhteiskunnalliset oikeutensa. Heille hankitaan esimerkiksi henkilöllisyystodistukset. Tämän kautta heidät rekisteröidään yhteisöön ja heistä tulee virallisesti kansalaisia, mitä he eivät ole ennen koulutusta. Hankkeen puitteissa heille myös avataan pankkitilit ja järjestetään valtion lupaamat henkivakuutukset heidän perheilleen.

Gudri-tekniikka kuuluu alueen perinteisiin käsityötraditioihin.