Gudri –
Företagar­utbildning för kvinnor

I år inledde I-Aid en ny form av verksamhet och samarbete med I-India. Med stöd av Finlands utrikesministerium ska 300 fattiga och marginaliserade kvinnor få utbildning i hantverk och företagsamhet. Då de avslutat en 11 månaders utbildning har de en möjlighet till egen utkomst och ett människovärdigt liv. De kan gå med i ett kooperativ och börja sälja de hantverksprodukter de själva tillverkar.

Projektet finansieras till 85 procent av utrikesministeriet. Resten av medlen ska samlas in genom donationer.

I juli 2014 startade utbildningen för de första 100 kvinnorna i två olika slumområden nära staden Jaipur. Kvinnorna och flickorna (över 16 år) kommer från sex olika slumonråden i Jaipur i norra Indien och är alla fattiga och marginaliserade i samhället. Genom utbildningen blir kvinnorna ekonomiskt oberoende och självständiga medborgare som kan sköta sitt eget företag. Utbildningen tar ett år och där ingår hantverk (gudri-hantverkets olika metoder), företagar- och ledarskapsutbildning, kunskaper i ekonomi, mänskliga rättigheter och även undervisning i grundläggande ämnen som att läsa och räkna. Med hjälp av de här kunskaperna ska kvinnorna kunna starta sitt eget företagsprojekt. Tillsammans kan deltagarna grunda ett företagarkooperativ och sälja sina produkter. De kan också få ett mikrolån och de erbjuds fortsatt stöd och workshoppar efter att utbildningen är avslutad. Experter ser till att affärsverksamhetens ägarskap och kontroll förblir hos kvinnorna.

Kvinnorna har en absolut central roll för samhällets ekonomiska och allmänna utveckling. Förtagarutbildningen Gudris främsta syfte är att motarbeta den sociala och ekonomiska diskrimineringen på grund av kön som de kvinnor projektet riktar sig till upplever hela tiden. Då man utbildar en kvinna utvecklas hela hennes by eftersom kvinnor oftast investerar sin inkomst i sina barns utbildning, i mat, hälsa och ett bättre liv för hela sin familj.

De kastlösa kvinnornas ställning i Indien är väldigt dålig och det är en viktig del av utbildningen att lära kvinnorna om sina rättigheter och hjälpa dem att ta makten över sina egna liv. De får också helt konkret stöd för sina samhälleliga rättigheter, till exempel ska de få ID-kort så att de blir registrerade och officiella medborgare, vilket nu inte är.

Gudri-tekniken hör till områdets traditionella hantverkstraditioner.