Julbrev

I-Aid:s barnhems barn mår bra och vi har er att tacka för det. De spenderar en trygg barndom i hemmen och klarar sig bra i skolan eftersom de är flitiga. Till de älre barnen har vi i år anställt en tutor som stöder dem i de för barnen svårare skolämnena som matematik och fysik. Extra stödet har gett resultat och barnen har fått goda vitsord i dem.

I år har det för första gången någonsin firats bröllop i hemmen då tre 20-åringar gift sig med samåriga unga män från närområdena. Flickorna är väldigt glada över sina nya liv. De är ännu också i aktiv kontakt med I-India och besöker ofta barnhemmen.

En del av pojkarna i hemmen har blivit myndiga och flyttat ut ur hemmen och i ett gemensamt eget hem. I-india hjälpte dem att hitta arbeten och fortsättnings studieplatser. Numera försörjer de sig som motorcykel- och mobiltelefonreparatörer och hotell piccolon bland annat.

I-Aid har i år vidgat sin verksamhet och börjat det nya Gudri- projektet där 100 kvinnor från slummen ges företagar- och hantverksutbildning. Då de avslutat den ett-åriga utbildningen startar de egna småföretag och börjar sälja hantverk antingen själva eller i grupp med andra kvinnor. Tillsammans grundar de co-operativ genom vilka de säljer produkterna och stöder varandra. Projektets huvudfinanciär är utrikesministeriet och under de följande tre åren skall sammanlagt 300 kvinnor få gå utbildningen. Projetet har i år startat i två slumbyar och redan nu har levnadsförhållandena för kvinnorna och deras familjer förbättrats, berättar de. I november besökte representanter för utrikesministerietbbprojektet och konstaterade att vi har på gång ett ”fantastiskt projekt” med ”proffsig lokal personal”.  Vi i I-Aid är väldigt stolta över kommentarerna!

Den allt sämre ekonomiska situationen i Finland syns även i allt mindre understöd för I-Aid. Vi har utmaningar att lyckas erbjuda hem åt alla dom barn som för tillfället bor i barnhemmen ifall situationen inte blir bättre.
Vi behöver er hjälp!
Ifall ni känner någon som kunde vara intresserad av att bli fadder får ni gärna tipsa dem om oss. Eller har ni möjligen företagskontakter som kunde vara intresserade av att stöda våra företagarkvinnor i slummen? 

Vi vill tacka er hjärtligt för ert stöd och för att ni bryr er!

I-Aid önskar er alla en god jul och ett gott nytt år 2015!


Med vänlig hälsning,
Sabina Bergholm ordförande