I-Aid är med och förbättrar livet för familjerna i Chetna Basti.

Så här kan det se ut i ett av Jaipurs slumområden Chetna Bast med 1700 invånare. Månadslönen i de här familjerna med i medeltal åtta personer är under 30 euro. I slummen får de vatten en timme per dag, det finns inga offentliga hälsovårdstjänster eller skolor. Så gott som alla vuxna är analfabeter.

I-Aids partnerorganisation I-India gör ett beundransvärt arbete i denna miljö. De ordnar skola för barnen och serverar en varm och närande måltid per dag åt barnen. På I-Indias initiativ besöker en hälsovårdare slummen två gånger i veckan.
I-Aid är även med och förbättrar livet för familjerna i Chetna Basti.

På den här bilden pågår ett möte för kvinnoutbildningen Gudri som finansieras av I-Aid. Kvinnorna får utbildning i traditionellt hantverk och företagsamhet sex dagar i veckan under ett år. Kursen har just avslutats och kvinnorna organiserar sig i ett slags registrerat andelslag och kan med ett gemensamt startkapital på 700 euro sätta igång sin egen affärsverksamhet. Lycka till, ni ska nog lyckas!