Vill du bli fadder?

I-Aid arbetar i sammarbete med I-India, en lokal medborgarorganisation i Jaipur, för att hitta faddrar till barnen i I-Indias barnhem.

IDet finns tre olika typer av fadderskap: personliga faddrar (fadder till flicka/pojke) understöder regelbundet ett visst barns uppehälle och utbildning, gemensamma faddrar (gemensam fadder till flicka/pojke) betalar halva månadsavgiften och delar på fadderskapet med nån annan och allmänna faddrar (fadder till alla flickor/pojkar) ger sitt stöd för att fördelas mellan alla flickor eller alla pojkar.

I-Aid arbetar i sammarbete med I-India, en lokal medborgarorganisation i Jaipur, för att hitta faddrar till barnen i I-Indias barnhem. I flickornas Ganga-barnhem (två hem) bor ungefär 75 flickor och i pojkhemmen (Child Inn) bor det ungefär 50 pojkar. Barnhemmens mål är att tillfredställa barnens basbehov i form av bostad, mat och utbildning samt att bidra med psykisk och fysisk vård då det behövs.

Hemmen ger även vad varje barn behöver: trygghet, stöd och kärlek. De barn som väljer att inte gå i skola får istället yrkesvägledning i olika hantverk. (Mera information om I-India: www.i-indiaonline.com)

Barnen som bor i hemmen har alla blivit räddade från ett hårt liv på gatan där de har arbetat, tiggt och fallit offer för prostitution och annat utnyttjande. Barnen är antingen föräldralösa eller föräldrarna är oförmögna att ta hand om sina barn.

Ifall du är intresserad av att bli fadder, tryck här eller kontakta oss per telefon (044-5418756) eller mail (sabina.bergholm@i-aid.org) för mera information!